INFORMACE K REGISTRACI ČÍSLA EORI.

Od 1.7.2009 se hospodářské subjekty při styku s celní správou musí, za podmínek stanovených v celních předpisech, identifikovat EORI číslem. Tuto povinnost stanovuje nařízení Komise (ES) č.312/2009 ze dne 16.dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
 

 • EORI číslo slouží jako jedinečný identifikátor pro styk s orgány celní správy ve všech členských státech Společenství.

 • EORI číslo může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou.

 • O přidělení EORI čísla si hospodářský subjekt požádá v členském státě Společenství, v němž má své sídlo. Pokud subjekt nemá v členském státě sídlo, požádá o přidělení EORI čísla v členském státě, v kterém bude poprvé podávat celní deklaraci.

 • V České republice jsou EORI čísla přidělována na celních úřadech.

 • Pokud bylo subjektu EORI číslo přiděleno před 1.7.2009 bez vyžádání, obdržel o této skutečnosti sdělení.

 

 

 

PODROBNĚJI...

 • Zajistíme proclení Vašich dovozů... 

 

 • Rychlé proclení dovozu díky našim zkušenostem a znalostem.

 

 • Šetřete si zdlouhavé čekání a projednávání na celním úřadě a místo toho se věnujte lepším věcem..

 

 • Elektronické celní řízení - rychlé zpracování vývozů, navíc vám e-mailem pošleme hotové VDD....

 

 • Možnost zasílání faktur k proclení e-mailem - další zkrácení čekací doby...

 

 • Naprostá diskrétnost - chráníme Vaše citlivé obchodní údaje a ctíme obchodní tajemství...

 

 • V případě potíží například na výstupní celnici, při ztrátě vývozních dokladů a podobných nepříjemnostech Poskytneme rychlou pomoc...

 

 • Poradenství při zařazení zboží dle celního sazebníku...

 

 • Přímé i nepřímé zastupování v celním řízení...

 

 • Zjednodušený postup v celním řízení...


Více zde: https://www.deklaracesaturnin.cz/