K úspěšnému vyřízení dovozu zboží potřebujete…

1)Kontaktujte nás...

2)Pro vyřízení všech formalit si připravte:

 

Firma

1.  Výpis z Obchodního rejstříku

2. Osvědčení o DIČ

3. Plná moc  (pokud není na výpisu z Obchodního rejstříku)

4. Faktura (co je to za zboží)

 

Podnikatel

1.  Kopie Živnostenského listu

2. Osvědčení o DIČ (je plátce DPH? pokud ne bude platit na celnici clo + DPH v hotovosti)

3. Plná moc  (pokud to není přímo osoba uvedená na živnostenském listu)

4. Faktura (co je to za zboží)

 

Fyzická osoba

1.  Občanský průkaz, pas

2. Faktura (co je to za zboží)

3. Ubezpečit se že je to NEOBCHODNÍ ZBOŽÍ a napsat do JSD