K úspěšnému vyřízení dovozu zboží potřebujete…

1)Kontaktujte nás...

2)Pro vyřízení všech formalit si připravte:

 

Firma

1.  Výpis z Obchodního rejstříku

2. Osvědčení o DIČ

3. Plná moc  (pokud není na výpisu z Obchodního rejstříku)

4. Faktura (co je to za zboží)

 

Podnikatel

1.  Kopie Živnostenského listu

2. Osvědčení o DIČ (je plátce DPH? pokud ne bude platit na celnici clo + DPH v hotovosti)

3. Plná moc  (pokud to není přímo osoba uvedená na živnostenském listu)

4. Faktura (co je to za zboží)

 

Fyzická osoba

1.  Občanský průkaz, pas

2. Faktura (co je to za zboží)

3. Ubezpečit se že je to NEOBCHODNÍ ZBOŽÍ a napsat do JSD

 

 

 

 

 

PODROBNĚJI...

  • Zajistíme proclení Vašich dovozů... 

 

  • Rychlé proclení dovozu díky našim zkušenostem a znalostem.

 

  • Šetřete si zdlouhavé čekání a projednávání na celním úřadě a místo toho se věnujte lepším věcem..

 

  • Elektronické celní řízení - rychlé zpracování vývozů, navíc vám e-mailem pošleme hotové VDD....

 

  • Možnost zasílání faktur k proclení e-mailem - další zkrácení čekací doby...

 

  • Naprostá diskrétnost - chráníme Vaše citlivé obchodní údaje a ctíme obchodní tajemství...

 

  • V případě potíží například na výstupní celnici, při ztrátě vývozních dokladů a podobných nepříjemnostech Poskytneme rychlou pomoc...

 

  • Poradenství při zařazení zboží dle celního sazebníku...

 

  • Přímé i nepřímé zastupování v celním řízení...

 

  • Zjednodušený postup v celním řízení...


Více zde: https://www.deklaracesaturnin.cz/