Od 1. dubna 2011 osvobození od DPH

Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží...

Limit pro osvobození od DPH bude od 1.4.2011 snížen z původních 150,-EUR /vlastní hodnota zboží/ na 22,-EUR.

Limit 150,-EUR pro osvobození zboží od cla, podle Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla, se nemění.

Pro použití nového limitu bude rozhodující datum předložení zboží k celnímu řízení, nikoliv datum objednání zboží v zahraničí.

V praxi to znamená, že na veškeré zásilky, jejichž úhrnná hodnota bude přesahovat 22,-EUR, musí být od 1.4.2011 vždy vystaveno celní prohlášení.

 

 

PODROBNĚJI...

  • Zajistíme proclení Vašich dovozů... 

 

  • Rychlé proclení dovozu díky našim zkušenostem a znalostem.

 

  • Šetřete si zdlouhavé čekání a projednávání na celním úřadě a místo toho se věnujte lepším věcem..

 

  • Elektronické celní řízení - rychlé zpracování vývozů, navíc vám e-mailem pošleme hotové VDD....

 

  • Možnost zasílání faktur k proclení e-mailem - další zkrácení čekací doby...

 

  • Naprostá diskrétnost - chráníme Vaše citlivé obchodní údaje a ctíme obchodní tajemství...

 

  • V případě potíží například na výstupní celnici, při ztrátě vývozních dokladů a podobných nepříjemnostech Poskytneme rychlou pomoc...

 

  • Poradenství při zařazení zboží dle celního sazebníku...

 

  • Přímé i nepřímé zastupování v celním řízení...

 

  • Zjednodušený postup v celním řízení...


Více zde: https://www.deklaracesaturnin.cz/