ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ

 • Vyřízení předběžných formalit okolo zásilky.
 • Vyhotovování celních dokladů JSD, JSDd,eJSD, TCP, DCH.
 • Vyplňování a vyřizování ATA Karnetů.
 • Vyplňování celních dokladů, CMR.
 • Vyřizování dovozních i vývozních licencí.
 • Zastupování klienta v řízení s Celním Úřadem.

 

 

Pokud jste ...

 

Firma

1.  Výpis z Obchodního rejstříku

2. Osvědčení o DIČ

3. Registrace EORI (popř. zjistit na internetu dle IČO)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=cs

4. Plná moc  (pokud není na výpisu z Obchodního rejstříku)

5. Faktura (co je to za zboží)

 

 

Podnikatel

1.  Kopie Živnostenského listu

2. Osvědčení o DIČ (je plátce DPH? pokud ne bude platit na celnici clo + DPH v hotovosti)

3. Registrace EORI (popř. zjistit na internetu dle IČO)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=cs

4. Plná moc  (pokud to není přímo osoba uvedená na živnostenském listu)

5. Faktura (co je to za zboží)

 

 

Fyzická osoba

1.  Občanský průkaz, pas

2. Faktura (co je to za zboží)

3. Ubezpečit se že je to NEOBCHODNÍ ZBOŽÍ a napsat do JSD

4. Fyzická osoba dostane přidělené číslo EORI na přechodnou dobu

(někdy si ho mohou přinést napsané na lístečku z celnice)

 

 

 

 

!!! Pozor na EORI !!!

 

Počínaje dnem 1.7. 2009 jsou firmy poviny uvádět při komunikaci s celními správami členských států Společenství číslo EORI...!!!

 

Více se o číšle EORI se dozvíte, když se vrátíte na uvodní obrazovku pak najedete na NOVINKY a dále NA INFORMACE K REGISTRACI ČÍSLA EORI.... nebo kliknutím ZDE..

 

 

 

 

 

 

 

PODROBNĚJI...

 • Zajistíme proclení Vašich dovozů... 

 

 • Rychlé proclení dovozu díky našim zkušenostem a znalostem.

 

 • Šetřete si zdlouhavé čekání a projednávání na celním úřadě a místo toho se věnujte lepším věcem..

 

 • Elektronické celní řízení - rychlé zpracování vývozů, navíc vám e-mailem pošleme hotové VDD....

 

 • Možnost zasílání faktur k proclení e-mailem - další zkrácení čekací doby...

 

 • Naprostá diskrétnost - chráníme Vaše citlivé obchodní údaje a ctíme obchodní tajemství...

 

 • V případě potíží například na výstupní celnici, při ztrátě vývozních dokladů a podobných nepříjemnostech Poskytneme rychlou pomoc...

 

 • Poradenství při zařazení zboží dle celního sazebníku...

 

 • Přímé i nepřímé zastupování v celním řízení...

 

 • Zjednodušený postup v celním řízení...


Více zde: https://www.deklaracesaturnin.cz/