INTRASTAT

 • Evidence a vykazování hlášení (třetí strana; zpravodajská jednotka - deklarant).

 

 • Poradenství a pomoc při vykazování měsíčních hlášení.

 

 • Systémová řešení evidence a vykazování.

 

 • Poradenství a pomoc při systémovém řešení.

 

 

Novinky

INFORMACE K REGISTRACI ČÍSLA EORI.

Od 1.7.2009 se hospodářské subjekty při styku s celní správou musí, za podmínek stanovených v celních předpisech, identifikovat EORI číslem. Tuto povinnost stanovuje nařízení Komise (ES) č.312/2009 ze dne 16.dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady...

Od 1. dubna 2011 osvobození od DPH

Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží... Limit pro osvobození od DPH bude od 1.4.2011 snížen z původních 150,-EUR /vlastní hodnota zboží/ na 22,-EUR. Limit 150,-EUR pro osvobození zboží od cla, podle Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému...

K úspěšnému vyřízení dovozu zboží potřebujete…

1)Kontaktujte nás... 2)Pro vyřízení všech formalit si připravte:   Firma 1.  Výpis z Obchodního rejstříku 2. Osvědčení o DIČ 3. Plná moc  (pokud není na výpisu z Obchodního rejstříku) 4. Faktura (co je to za zboží)   Podnikatel 1.  Kopie Živnostenského listu 2. Osvědčení o...

Napište nám!

Líbilo se Vám u nás, nebo máte naopak připomínky k našim službám? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cenné podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou naší práce.

Vítejte na našem novém webu

Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.

 

Outsourcing

celních služeb....

Hlavní výhody outsourcingu celních služeb...

 • Úspora nákladů na zaměstnance.
 • Úspora nákladů na speciální software.
 • Úspora času - nemusíte stále sledovat legislativní změny.
 • Zefektivnění Vaší činnosti - místo starostí o proclení se můžete věnovat obchodu.
 • samozřejmostí je naprostá diskrétnost a ochrana Vašich dat
 • elektronická komunikace - rychlost a efektivita
 • výrazně šetří Vaši nervovou soustavu - s úřady jednáme my

 

 

Outsourcing celních služeb poskytujeme jak exportérům a importérum, tak dopravním společnostem a spedičním firmám.

 

Je zbytečné platit drahé licence na speciální celní software, zaměstnávat celní deklaranty, probírat se legislativními změnami a ztrácet čas při jednání s celními úřady.

 

 

 

PODROBNĚJI...

 • Zajistíme proclení Vašich dovozů... 

 

 • Rychlé proclení dovozu díky našim zkušenostem a znalostem.

 

 • Šetřete si zdlouhavé čekání a projednávání na celním úřadě a místo toho se věnujte lepším věcem..

 

 • Elektronické celní řízení - rychlé zpracování vývozů, navíc vám e-mailem pošleme hotové VDD....

 

 • Možnost zasílání faktur k proclení e-mailem - další zkrácení čekací doby...

 

 • Naprostá diskrétnost - chráníme Vaše citlivé obchodní údaje a ctíme obchodní tajemství...

 

 • V případě potíží například na výstupní celnici, při ztrátě vývozních dokladů a podobných nepříjemnostech Poskytneme rychlou pomoc...

 

 • Poradenství při zařazení zboží dle celního sazebníku...

 

 • Přímé i nepřímé zastupování v celním řízení...

 

 • Zjednodušený postup v celním řízení...


Více zde: https://www.deklaracesaturnin.cz/