PASIVNÍ A AKTIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK

 

Pasivní zušlechťovací styk

 

spočívá v tom, že česká firma vyváží například na Ukrajinu surovinu, tam je opracovaná, zpracovaná, zušlechťěná a výsledný produkt je pak dovezen zpět do EU.

 

 • Nabízíme kompletní vedení a celní zpracovávání tohoto náročného zušlechťovacího procesu. Díky našim zkušenostem to pro Vás nebude tak složité.

 

 • Režim pasivní zušlechťovací styk umožňuje, aby české zboží (pouze českého statutu) bylo dočasně vyvezeno do zahraničí za účelem podrobení zpracovatelským operacím a aby zušlechtěné výrobky byly propuštěny do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla.

 

 • Povolení k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, udělují celní úřady na žádost osoby, která zařizuje provedení zpracovatelských operací.

 

Aktivní zušlechťovací styk

 

Analogie k pasivnímu zušlechťovacímu styku, po vstupu ČR do Evropské unie nebývá tak často využíván.

 

Neváhejte a poraďte se s námi...

  

 

 

PODROBNĚJI...

 • Zajistíme proclení Vašich dovozů... 

 

 • Rychlé proclení dovozu díky našim zkušenostem a znalostem.

 

 • Šetřete si zdlouhavé čekání a projednávání na celním úřadě a místo toho se věnujte lepším věcem..

 

 • Elektronické celní řízení - rychlé zpracování vývozů, navíc vám e-mailem pošleme hotové VDD....

 

 • Možnost zasílání faktur k proclení e-mailem - další zkrácení čekací doby...

 

 • Naprostá diskrétnost - chráníme Vaše citlivé obchodní údaje a ctíme obchodní tajemství...

 

 • V případě potíží například na výstupní celnici, při ztrátě vývozních dokladů a podobných nepříjemnostech Poskytneme rychlou pomoc...

 

 • Poradenství při zařazení zboží dle celního sazebníku...

 

 • Přímé i nepřímé zastupování v celním řízení...

 

 • Zjednodušený postup v celním řízení...


Více zde: https://www.deklaracesaturnin.cz/